Daw-Bud

Gruntowy wymiennik ciepła

wykorzystuje energię zgromadzoną w gruncie:

  • poniżej głębokości przemarzania gruntu (zazwyczaj poniżej ok. 1,5m) temperatura gruntu jest stała i wynosi średnio od +4 do +8 stopni Celsjusza.

GWC jest urządzeniem umożliwiającym kontakt (pośredni lub bezpośredni) powietrza przezeń przepływającego z gruntem o wspomnianej temperaturze. W przypadku wymiennika glikolowego czynnikiem przenoszącym energię z gruntu do układu wentylacyjnego jest glikol. W zależności od temperatury powietrza wchodzącego do GWC jego temperatura ulega obniżeniu (latem) lub podwyższeniu (zimą).

LATO

Rekuperator zasysa przez GWC gorące powietrze zewnętrzne, które w trakcie przepływu przez GWC ulega schłodzeniu (nawet o 16 stopni). Sam rekuperator musi być wyposażony w by-pass, w przeciwnym wypadku wymiennik rekuperatora spowoduje wtórne podgrzanie powietrza wprowadzanego do pomieszczeń budynku i ograniczenie efektu pracy GWC.

ZIMA

Rekuperator zasysa przez GWC zimne powietrze zewnętrzne, które w trakcie przepływu przez GWC ulega wstępnemu podgrzaniu (zazwyczaj do temperatury od 0 do +4 stopni). Bypass rekuperatora musi być zamknięty, aby powietrze zewnętrzne po przejściu przez GWC przechodziło także przez wymiennik ciepła rekuperatora. GWC pełni funkcję nagrzewnicy wstępnej, podgrzewając powietrze wchodzące „za darmo” oraz zabezpieczając rekuperator przed zamarzaniem. Zastosowanie dobrej klasy rekuperatora oraz GWC zapewni zimą nawiew do pomieszczeń świeżego powietrza o temperaturze zbliżonej do temperatury panującej wewnątrz pomieszczeń.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Wiosna lub jesień – temperatura powietrza zewnętrznego jest zbliżona do temperatury wewnątrz budynku. Temperatura gruntu nie spowoduje znaczących zmian w temperaturze przechodzącego przez GWC powietrza. W tym okresie rekuperator powinien czerpać powietrze z czerpni ściennej, gdyż gruntowy wymiennik ciepła nie spowoduje zmian w temperaturze powietrza wchodzącego lub wręcz spowoduje jego dodatkowe, niepożądane ochłodzenie obniżając przy tym sprawność systemu wentylacyjnego.

Podczas pracy w tym trybie rekuperator korzysta ze swego wewnętrznego wymiennika ciepła, powodując ogrzanie powietrza wchodzącego do budynku do temperatury zbliżonej do temperatury wewnątrz. System wentylacyjny powinien być wyposażony w przepustnicę – ręczną lub automatyczną umożliwiającą przełączanie czerpanego powietrza pomiędzy czerpnią ścienną a gruntowym wymiennikiem ciepła.